Aeroklub Česká Třebová

Vývoj létání v České Třebové

 • 1911   Fr.Formánek staví v ČT první letadlo
 • 1911   Na Místodržitelství pro království české byl předložen první návrh stanov Českého aviatického klubu (v Praze v říjnu 1913 ). 4. prosince 1913 ustanoven přípravný výbor , v němž byl českotřebovák František Formánek,který řešil již v této době návrh vrtulníku a letounů.
 • 1.3.1926   založen MLL (Masarykova letecká liga)
 • 6.12.1926   založena pobočka MLL v České Třebové (50 členů ) postaveny dvě budovy, 1. hangár v Lidické ulici, 2. hangár v polích dokončen v r. 1936
 • 1935   založena pobočka MLL Parník 13 pilotů (20 členů )
 • 1945   obnovena činnost MLL v České Třebové
 • 1946   přesun do obce Skuhrov pro nemožnost získat pozemky
 • 1946   3 letouny – výcvikový kurz pro celou ČR
 • 1946   vlastními silami postaven další hangár
 • 1949   další 3 letouny
 • 1951   potíže – letiště nebylo schválené a nemělo tel.spojení (40 pilotů z toho 3 členky)
 • 1951   na vojenskou službu odešlo nejvíce létajících členů.Veškerý materiál převeden do ÚO. Samoty byly zbourány a materiál odvezli funkcionáři Svazarmu.
 • 1952   hangár v České Třebové zabrala voj.posádka a poté státní statek. V r. 1987 vyhořel a tento podnik jej zplanýroval.
 • 1991   opět založen Aeroklub v České Třebové
 • 2001   40 členů, 8 pilotů, 4 piloti ve výcviku, další 2 piloti létají v ÚO. Uspořádáno bylo celkem 7 akcí za velké účasti českotřebovské veřejnosti. V České Třebové se letouny již i staví. Plocha již byla využita: pro lety práškovacích letadel, pro let v loňském roce pro záchr.života (popálení dítěte v Semaníně), přistání vrtulníku Policie ČR 19.3.2002, pro rekreační létání, pro činnost modelářů, dětské drakyády, českotřebovský dětský den 2003,cvičení hasičů

Možnosti a využití:

 • lety k ošetření porostů a plodin v zemědělství
 • lety hasičské letecké služby(hašení požárů)
 • vyhlídkové lety balonů
 • letecké práce v lesním hospodářství a ochraně život.prostředí
 •  letecké práce ve stavebnictví
 • činnost AK Česká Třebová , atd.


Plocha je uvedena v databázi letišť ČR a je navštěvována piloty z různých koutů republiky,z nichž mnozí zde mají své příbuzné.

Vzhledem k nebývalému rozmachu tohoto trendu považuje AK Česká Třebová zajistit tuto plochu v ČT jako velmi důležitou věc pro budoucnost.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.