1911   Fr.Formánek staví v ČT první letadlo

1911   Na Místodržitelství pro království české byl předložen první návrh stanov Českého aviatického klubu (v Praze v říjnu 1913 ). 4. prosince 1913 ustanoven přípravný výbor , v němž byl českotřebovák František Formánek,který řešil již v této době návrh vrtulníku a letounů.

1.3.1926   založen MLL (Masarykova letecká liga)

6.12.1926   založena pobočka MLL v České Třebové (50 členů ) postaveny dvě budovy, 1. hangár v Lidické ulici, 2. hangár v polích dokončen v r. 1936

1935   založena pobočka MLL Parník 13 pilotů (20 členů )

1945   obnovena činnost MLL v České Třebové

1946   přesun do obce Skuhrov pro nemožnost získat pozemky

1946   3 letouny – výcvikový kurz pro celou ČR

1946   vlastními silami postaven další hangár

1949   další 3 letouny

1951   potíže – letiště nebylo schválené a nemělo tel.spojení (40 pilotů z toho 3 členky)

1951   na vojenskou službu odešlo nejvíce létajících členů.Veškerý materiál převeden do ÚO. Samoty byly zbourány a materiál odvezli funkcionáři Svazarmu.

1952   hangár v České Třebové zabrala voj.posádka a poté státní statek. V r. 1987 vyhořel a tento podnik jej zplanýroval.

1991   opět založen Aeroklub v České Třebové

2001   40 členů, 8 pilotů, 4 piloti ve výcviku, další 2 piloti létají v ÚO. Uspořádáno bylo celkem 7 akcí za velké účasti českotřebovské veřejnosti. V České Třebové se letouny již i staví. Plocha již byla využita:

–    pro lety práškovacích letadel

–    pro let v loňském roce pro záchr.života (popálení dítěte v Semaníně)

–    přistání vrtulníku Policie ČR 19.3.2002

–    pro rekreační létání

–    pro činnost modelářů

–    dětské drakyády

–    českotřebovský dětský den 2003

–    cvičení hasičů

Možnosti,využití:

–   lety k ošetření porostů a plodin v zemědělství

–   lety hasičské letecké služby(hašení požárů)

–   vyhlídkové lety balonů

–   letecké práce v lesním hospodářství a ochraně život.prostředí

–   letecké práce ve stavebnictví

–   činnost AK Česká Třebová , atd.

Plocha je uvedena v databázi letišť ČR a je navštěvována piloty z různých koutů republiky,z nichž mnozí zde mají své příbuzné.

Vzhledem k nebývalému rozmachu tohoto trendu považuje AK Česká Třebová zajistit tuto plochu v ČT jako velmi důležitou věc pro budoucnost.