AEROKLUB Česká Třebová z.s.

sídlo: Ústecká 28, 560 02 Česká Třebová

Předseda AK tel: 731 467 131  Místopředseda AK tel: 603 503 118

e-mail: miroslav@smejdir.cz

e-mail: martin.formanek@email.cz