AEROKLUB Česká Třebová z.s.

sídlo: Ústecká 28, 560 02 Česká Třebová

Předseda AK tel: 603 503 118  Místopředseda AK tel: 604 377 430

e-mail: miroslav@smejdir.cz